Reflector

Jeg har opdaget at jeg er Reflector!

– Hvad så nu?

Tillykke med dit fund! Der er livet før og efter Human Design. Intet bliver det samme igen, nu hvor du har opdaget, at du rent faktisk kom med en brugermanual fra fødslen. Den brugermanual er dit unikke chart. Human Design giver dig et sprog for det du altid har mærket, men måske ikke æret.

Her får du de vigtigste punkter om din type: Reflector

 • Der findes kun ca. 1,5 % som har din auratype i verden. Auraen er det elektromagnetiske biofelt som omkredser os alle og den afgør vores energetiske struktur – der findes 4 auratyper i Human Design
 • Som Reflector er du født med en helt særlig forbindelse til kosmos (især månen), universet og dermed hele vores omgivende miljø på et makroplan 
 • Du kan mærke en gruppes eller et miljøs fysiske, mentale og emotionelle sundhedstilstand og din rene tilstedeværelse i centrum af gruppen fungerer potentielt som et sandhedsbarometer for dem der er heldige at omgås dig
 • Dit chart et helt åbent eller udefineret da dine centre er hvide – det gør dig til et sensitivt, empatisk og indfølende væsen for du kan tappe ind, mærke og forstærke andres energier 
 • Selvom du indebærer sensitivitet er du hverken overfølsom eller skrøbelig; tværtimod er du den mest resiliente type fordi du beskyttes af din modstandsdygtige, teflon-lignende aura 
 • De 3 andre Human Design typer er solmennesker da deres formål skinner igennem dem som solens stråler. Derimod er du som Reflector et månemenneske, da du er designet til at fungere som en måneafspejling af solens partikler (neutrinoer) og dermed spejler/reflekterer du vores programmering fra øjeblik til øjeblik
 • Ligesom månen er din glød subtil, men den er dragende og har stor indflydelse når den bemærkes af andre
 • Apropos månen, så er din strategi for et liv i flow at vente en månecyklus dvs. 28 dage før du træffer afgørende beslutninger i dit liv – giv dig selv tid og tålmodighed til at gennemgå denne proces
 • Dit energiniveau er meget varierende, så du kan let blive udmattet, hvis du forsøger at følge med verdens hurtige tempo – en sund balance mellem alenetid og socialisering er vigtig for din trivsel
 • Du trives bedst i deltidsjobs, freelance eller selvstændigt erhverv. Traditionelt fuldtidsarbejde er ikke i harmoni med din natur
 • Du har en læring omkring at give slip på medafhængighed (codependency) som er en overlevelsesstyret adfærd, hvor vi tilsidesætter egne behov for at kunne være sammen med en dominerende anden
 • Med dine hvide centre har du et kæmpe potentiale for at opnå visdom til gavn for menneskeheden, men det sker ikke af sig selv, det sker når du er tro mod din månecyklus og laver det indre arbejde
 • Dit tankesind er et fantastisk værktøj til gavn for andre, men er ikke til gavn for dig (autoriteten er til dig – at vente en måned)
 • De korrekte steder, miljøer og omgivelser er afgørende for din livskvalitet og livsformål – du skal kunne bevæge dig frit imellem forskellige lokationer og fællesskaber som løfter dig
 • Skuffelse en følelse, som fortæller dig at du bevæger dig i den forkerte retning
 • Overraskelse og forundring er følelser, som fortæller dig at du bevæger dig i den rigtige retning 
Reflector aura human design

Designet af undertegnet

Typen er det mest overordnet ved dit design. I en Reading dykker vi meget mere ned i de specifikke elementer som udgør det hele billede af dig og din energetiske trivsel.