Blog

trauma. locked energy. dissociation. fight flight. nervous system. ptsd

Januar 18, 2023 © Gaëlle 

Et traume er ikke en overbelastende oplevelse der skete i fortiden. 

Et traume er den nuværende konsekvens af fortidens overbelastende oplevelse(r). 

Traumers eftervirkninger har mange stygge ansigter. Normalt anerkendes kun PTSD som den eneste form, men listen over traumebaserede symptomer/lidelser er desværre lang.

For at komme traumer til livs, må vi først og fremmest erkende deres eksistens og søge den rette hjælp. 

» Læs mere «

Bølge i havet, surf

November 23, 2022 © Gaëlle 

Denne autoritet i Human Design har på en måde et misvisende navn.

Det er ikke meningen at vi der har den skal træffe beslutninger ud fra vores følelser i nuet. Tværtimod. Vi træffer beslutningen ud fra equillibrium tilstanden som er en rolig sindsligevægt, der ikke hviler på emotionelle reaktioner.

» Læs mere «